خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي
بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي
قیمت : 15,000 تومان
استرس و فنون كاهش استرس
استرس و فنون كاهش استرس
قیمت : 9,000 تومان
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
قیمت : 9,000 تومان
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
قیمت : 9,000 تومان

پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای بر عملکرد طیور

پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای بر عملکرد طیور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : مقاله وتحقیق
نوع فایل : .doc( قابل ويرايش و آماده ارائه )
تعداد صفحه 3 صفحه
قسمتی از متن .doc :


پیشینه تحقیق
آیت الهی و همکاران (1380) اثر استفاده از سطوح مختلف جو بدون پوشینه در جیره جوجه های گوشتی را مورد بررسی قرار دادند. آنها اثرات منفی سطوح بالای جو بدون پوشش در جیره را در کل دوره بر مصرف خوراک و افزایش وزن گزارش کرده و امکان وارد شدن جو بدون پوشینه تا 25% را در جیره جوجه های گوشتی بدون اثرات منفی ضد تغذیه ای را در نتایج خود ذکر کردند.
شریفی و همکاران (1382) اثرات سطوح مختلف
جو بدون پوشینه در جیره غذایی جوجه های گوشتی با رویکردی به تأثیر آنزیم و غلظت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای محلول جیره بر عملکرد
را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه 960 جوجه گوشتی در یک آزمایش فاکتوریل با 4 سطح جو (صفر، 10، 20 و 30 درصد) و 3 سطح آنزیم در 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که در دوره آغازین، افزایش سطح جو در جیره مصرف خوراک و میزان رشد را به طور معنی داری کاهش داد. ضریب تبدیل غذایی در کل دوره (49 روز) با افزایش سطوح جو در جیره کاهش یافت. همچنین افزایش سطوح جو بدون پوشینه در جیره باعث افزایش وزن دستگاه گوارش، کبد و روده کور نسبت به وزن بدن شد ولی بر درصد لاشه، چربی شکمی و درصد تلفات اثر معنی داری نداشت.
میرزایی و همکاران (2012) اثرات وارد شدن پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای گندم و مکمل زایلاناز بر فعالیت های آمیلاز روده، آمینوپپتیداز و لیپاز، ویسکوزیتی ایلئوم و قابلیت هضم چربی را در مرغان تخم گذار مورد مطالعه قرار دادند. 240 مرغ تخم گذار از 20 تا 25 هفتگی در یک آزمایش فاکتوریل 4 در 2 با 8 تیمار و 5 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزودن گندم به چیره باعث افزایش فعالیت آمیلاز و لیپاز در دوازدهه و ژژنوم شد. همچنین افزوده شدن گندم در جیره باعث افزایش ویسکوزیته ایلئوم شد، درحالیکه افزودن زایلاناز باعث کاهش ویسکوزیته آن گردید.
لاوینیا و همکاران
- Lavinia et al.
(2010) اثرات ضد تغذیه ای پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای را در ارتباط با عملکرد تغذیه ای، قابلیت های هضمی و عملکرد را در مرغان گوشتی مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه گندم از صفر تا 40 درصد به جیره وارد شد. نتایج نشان داد که وارد شدن 30% گندم به جیره باعث کاهش مصرف غذا تا 94/4% شد. با وارد شدن 40% گندم به جیره افزایش ضریب تبدیل در سه هفتگی مشاهده شد و گزارش شد که 91/2% در این سن غذای بیشتری مصرف کردند. . همچنین در این درصد تغذیه از گندمف ویسکوزیته روده ای 53 % و ویسکوزیته دوازدهه 49% افزایش یافت.
ساکی و همکاران
- Saki et al.
(2011) اثرات افزودن پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای را در جیره طیور بر پاسخ آنها مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود از 400 جوجه در 4 تیمار و 4 تکرار استفاده کردند. تیمارها شامل شاهد (تیمار 1)، جیره دارای پکتین: سلولز با نسبت 2:1 (تیمار 2)، جیره دارای پکتین: سلولز با نسبت 5/5:1/1 (تیمار 3)، جیره دارای پکتین: سلولز با نسبت 1:2 (تیمار 4) بودند. نتایج نشان داد که وزن لاشه در تیمار 2 به طور معنی داری در 21 روزگی کاهش و در 42 روزگی افزایش داشت.کمترین وزن سینه در 21 روزگی در تیمار 4 بدست آمد. کمترین و بیشترین وزن ران به ترتیب در تیمارهای 3 و 4 در 42 روزگی مشاهده شد.
ناراسیمها و همکاران
- Narasimha et al.
(2013) اثر آنزیم های پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای را روی عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های کمتر از حد نرمال مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که جوجه های تغذیه شده با جیره های مکمل شده با آنزیم های
NSP
به طور معنی داری ضریب تبدیل غذا را بهبود بخشید. اما بازده لاشه، چربی شکمی، بازده سینه و وزن اندام های احشایی با آنزیم های
NSP
تحت تأثیر قرار نگرفت.
منابع:
آیت الهی، م.، امامی، ع و نیکخواه، ع. 1380. بررسی استفاده از سطوح مختلف جو بدون پوشینه در جیره جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی، شماره 48، صص 98-103.
...

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای بر عملکرد طیور_1546941763_20621_5739_1419.zip0.01 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت