خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي
بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي
قیمت : 15,000 تومان
استرس و فنون كاهش استرس
استرس و فنون كاهش استرس
قیمت : 9,000 تومان
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
قیمت : 9,000 تومان
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
قیمت : 9,000 تومان

پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی آثار تربیتی حج

پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی آثار تربیتی حج

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : مقاله وتحقیق
نوع فایل : .doc( قابل ويرايش و آماده ارائه )
تعداد صفحه 7 صفحه
قسمتی از متن .doc :


پیشینه تحقیق
پیشینه پژوهش
2-3-1- پایان نامه ها
1.ابرارمنش، بررسی ابعاد اخلاقی - تربیتی مناسک حج، دانشگاه پیام نور،1389.
این محقق،علاوه برمعرفی عمل بزرگ عبادی – سیاسی حج به بررسی ابعاد مختلف اخلاقی – تربیتی آن پرداخته که هرکدام ازاین ابعاد دارای آثار فردی واجتماعی متعددی است که برای رشد و کمال انسان مؤثرواقع می شود. دراین پژوهش سعی شده که با پاسخ به سؤالات تحقیق وبا استفاده از روش کتابخانه ای اهداف آن راکه شناخت وبررسی آثار اخلاقی – تربیتی حج وابعاد اجتماعی وفرهنگی آن است بیان کرده وتفاوت حج رابا سایر عبادات تحلیل وتبیین کند.
این پایان نامه به دلیل اینکه در زمینه ی آثار حج بحث و گفتگو نموده است توانسته است تا حدودی در پاسخگویی به سؤال چهارم ما که عبارت است از: «آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن وروایات»، کمک نموده است لیکن این پایان نامه آثار حج را به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم کرده است ولی پژوهش حاضر این آثار را از حیث ارتباطش با خدا،خود،دیگران و طبیعت بررسی کرده است.
2.رحمتی،مواقیت واحرام درمذاهب اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،1380.
این محقق،ابتدا به بررسی سخنان زیبا ودل انگیز امام زین العابدین(ع) پرداخته است که روح وفلسفه زیبای حج واعمال ومناسک آن را با کلامی الهی توصیف وبیان می فرماید. سپس به مواقیت پرداخته واختلاف ناچیزی که میان مذاهب اسلامی دراین باره وجود دارد رابه همراه تأکید براستناد به رأی شیعه که شامل آیات وروایات است و با استفاده از روش کتابخانه ای، بیان می کند.
این پایان نامه ضمن اینکه به بررسی سخنان زیبا و دل انگیز امام زین العابدین در زمینه ی فلسفه ی زیبای حج پرداخته است،توانسته است تا حدودی به سؤال سوم ما که عبارت است از«اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات» پاسخگو باشد.
3.رمضانی، اسرار حج درقرآن وحدیث،دانشگاه آزاد اسلامی،1379.
این محقق، به هدف خود که عبارت است از رسیدن به اسرار حج ازطریق آیات وروایات پرداخته است وبرای رسیدن به این منظور به بررسی سیمای حج وآیات حج، اسرار حج عمره وتمتع، اسرار سیاسی حج وتشریع آیات وروایات اسرار حج، با استفاده ازروش کتابخانه ای پرداخته است.
این پژوهش نیز مانند پژوهش بالا، در پاسخگویی به سؤال سوم ما که عبارت است از:«اسرار تشریع حج از منظرقران و روایات» کمک هایی به تحقیق حاضر نماید اما در پاسخگویی به سؤالات دیگر نتوانست کمک شایانی به ما نماید.
4.کلانتری،نگرشی برحج وآراء اتفاقی مذاهب خمسه،دانشگاه فردوسی مشهد، 1372.
به بررسی ارکان حج وشرایط وجوب آن پرداخته وانواع حج ومحرمات مناسک حج رابررسی کرده وبه مسائل اتفاق مذاهب خمسه درمورد حج پرداخته است. او هدفش را ازانتخاب موضوع نقش محوری وکلیدی حج درایجاد وحدت بیان کرده وبه تبیین احکام وآراء مشهورمورد اتفاق مذاهب خمسه درباب حج پرداخته است.
از این پژوهش برداشت های کلی در زمینه ی سؤال پنجم خود که عبارت است از:«علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در شماری از افراد» نمودیم و در کل سیر حرکتی مادر پاسخگویی به این سؤال برای ما روشن شد.
5.میرقاسمی،اثرات تربیتی حج ازدید حضرات معصومین،دانشگاه آزاد اسلامی،1384.
این محقق،علاوه برمعرفی عمل بزرگ عبادی – سیاسی حج به جستجوی اثرات تربیتی آن ازدید حضرات معصومین پرداخته وحج را به عنوان یکی ازشاخص ترین برنامه های جهانی اسلام یادآورمی گردد. سپس نتیجه گیری می کندکه اگرحج گزاران به ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی وفرهنگی حج توجه کنند، به یقین دستآوردهای فراوانی برای آنها در برخواهد داشت.روش مورد استفاده در این اثر از نوع کتابخانه ای است.
از دستاورد های این پایان نامه در زمینه ی پاسخگویی به سؤال چهارم خود که عبارت است از: «آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات» به خصوص در زمینه ی بهره گیری از روایات حضرات معصومین(ع)، بهره بردیم.
6.هادی بگلو،فلسفه وآداب حج ازدیدگاه قرآن وسنت،دانشگاه آزاد اسلامی،1382.
این محقق،با استفاده از روش کتابخانه ای، به تبیین فلسفه وماهیت حج واهداف ومنافع آن پرداخته وفلسفه واسرار هریک ازمناسک حج رابیان کرده است ودرپایان نتیجه می گیرد که هرعبادتی لازم است تا فلسفه اش شناخته شود تا آن عبادت لذت بخش شود وفرد رابه برکات وکمالات باطنیه وسعادت ابدیه برساند.
در پاسخگویی به سؤال سوم تحقیق که عبارت است از: «اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات» ازین پژوهش تا حدودی بهره بردیم.
...

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی آثار تربیتی حج_1546941605_20613_5739_1494.zip0.01 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت