خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
ادبیات نظری  وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری انحرافات جنسی
ادبیات نظری انحرافات جنسی
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
قیمت : 12,900 تومان

چارچوب نظري دیدگاه های اخلاق حرفه ای

چارچوب نظري دیدگاه های اخلاق حرفه ای

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق چارچوب نظري دیدگاه های اخلاق حرفه ای دارای 36 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


بررسي ديدگاه صاحب¬نظران و پيشينه پژوهش


در این فصل پژوهشگر به بررسی نظرات ارائه‌شده و پژوهش‏های انجام‌گرفته‌ی مرتبط با موضوع مطالعه پرداخته است. کوپر سه روش را برای مرور ادبیات پژوهش بیان نموده است که عبارت‌اند از:
1- مرور تجمیعی یا تلفیقی که در آن خلاصه نتایج پژوهش-های پیشین ارائه می‏گردد.

2- مرور نظری که پژوهشگر به تئوری‏های موجود در رابطه با موضوع موردمطالعه می‏پردازد.
3- مرور روش‏شناختی که محقق به معانی و روش‏های مورداستفاده پژوهشگران پیشین اشاره می‏کند (نقل از کرسول، 1994: 21 و 22).
در مطالعه حاضر پژوهش¬گر ابتدا به‌مرور نظری نظریات موجود پرداخته است که با نام مبانی نظری پژوهش آورده شده است. سپس، در بخش دوم و تحت عنوان مبانی تحقیقاتی پژوهش، توسط شیوه مرور تجمعی به بررسی خلاصه نتایج پژوهش¬های پیشین پرداخته است.
2-1- مبانی نظری

2-1-1- مقدمه
اخلاق، جمع خُلق و در لغت دارای دو معناست؛ برخی اخلاق را به معنای نیرو و سرشت باطنی دانسته¬اند که برای انسان، تنها با دیده بصیرت و غیر ظاهر قابل درک باشد، در برابر خَلق که به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می¬شود، برخی دیگر خُلق را به معنای صفت نفسانی راسخ می-دانند که انسان، افعال متناسب با آن را، بی¬درنگ انجام می-دهد؛ مانند شجاعت. کسی که دارای خُلق شجاعت است در رویارویی با دشمن تردیدی به خود راه نمی¬دهد (شریفی، 1389). بر اساس مکتب الهام¬بخش اسلام، علم اخلاق، پاک ساختن نفس از صفات ناپسند و آراستن آن به ملکات جمیله است، که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می¬شود.
در متون غربي،از واژه¬هايي مانند Ethics و Moral استفاده شده است. در فرهنگ لغت وبستر Moralرا به عناويني مانند اصول مربوط به‌درستی و نادرستي رفتار و تبعيت از استانداردهاي رفتار درست تعريف كرده است. با رجوع به ساير منابع، ازجمله فرهنگ آكسفورد و تحقيقات موجود، چنين استنباط مي¬شود كه Moral فضايل و رذايل اخلاقي را معرفي می‌کند و Ethic همان علم اخلاق است و رابطه تنگاتنگي با فلسفه اخلاق دارد. به‌طورکلی، با جمع‌بندی تعاريف موجود در زمینه اخلاق، آن‌طور كه نقيب زاده (14-16) مطرح کرده است می¬توان گفت: آن¬گاه که آدمی از بایدها و نبایدهایی که بیشتر به‌صورت روا و ناروا، پسندیده و ناپسندیده عرضه می-شوند، فراتر رود و به بازشناسی نیک از بد برسد، و این شناخت ارزش نیک، او را به کردار شایسته برانگیزد، به قلمرو اخلاق رسیده و در راه انسان شدن گام نهاده است ( نقیب زاده به نقل از حقیقت، 1389: 109).

2-1-2- رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق
در اینجا می¬توان به بیان انواع رویکردهای مطرح در فلسفه¬ی اخلاق که عبارت¬اند¬از: رویکرد وظیفه¬گرایی، رویکرد نتیجه-گرایی، سودگرایی( لذت¬گرا)، رویکرد فضیلت¬گرا، اشاره کرد.

2-1-2-1- رویکرد وظیفه¬گرایی
واژه وظیفه¬گرایی را نخستین بار، جرمی بنتام در کتاب وظیفه¬گرایی یا علم اخلاق، مطرح کرد. واژه انگلیسی Deontologismترکیبی است از Deontoبه معنی «تکلیف» و «وظیفه» و Logos به معنای «شناخت» (موحدی، 1389: 165). نظریات مربوط به وظیفه¬گرایی نظریاتی¬اند که بدون توجه به نتایج افعال، آن¬ها را ذاتاً خوب یا بد می¬دانند. موضوعی که در این دسته از نظریه¬های اخلاقی تأکید می¬شود این است که همه ما وظایفی را بر عهده‌داریم که شامل اعمالی است که باید انجام دهیم و یا نباید انجام دهیم. این اعمال صرف‌نظر از پیامدی که دارند، بر عهده ما هستند. (فرانکنا، 1385 : 47-46 ). وظیفه¬گرایی، مانند نتیجه گرایی، به دوشاخه وظیفه¬گرایی عمل نگر و وظیفه¬گرایی¬ قاعده نگر تقسیم می¬شود. در اکثر متون و مباحث اگر از وظیفه¬گرایی به‌طور عام سخنی گفته می¬شود، عمدتاً وظیفه-گرایی قاعده نگر مراد است و حاکی از این می¬باشد که اگر وظیفه را همواره قاعده¬اي مشخص و تعیین کند، ارجح است از اینکه افراد بدون هیچ قواعد و مقرراتی به وظایفی که تشخیص می¬دهند، عمل کنند و باعث به وجود آمدن تعارض میان وظایف شوند. ازجملۀ وظیفه-گرایان عمل¬نگر می¬توان به ریچارد پرایس و ایچ. اي. پریچارد و ازجمله نظریات وظیفه¬گرایانۀ قاعده¬نگر می¬توان به نظریه امر الهی، نظریه اخلاقی کانت و نظریات اخلاقی دبلیو. ديوید. رأس اشاره کرد. دراخلاق هنجاري، نظریات وظیفه¬گرایانه در مقابل نظریات نتیجه¬گرایانه قرار می¬گیرند. درحالی¬که نتیجه¬گرایی، اعمال درست را بر اساس نتایج خیر مشخّص و معین می¬کند، وظیفه¬گرایی مدعی است که اگرچه نمی¬توان از نتایج و پیامدهاي اعمال صرف‌نظر، اما ویژگی¬هاي مهم دیگري نیز وجود دارند که تعیین‌کننده درستی و نادرستی اعمال می¬باشند. در وظیفه¬گرایی، ملاك سنجش افعال اخلاقی، وظیفه است.2-1-2-2- رویکرد نتیجه¬گرایی
در سال 1958 در مقاله¬ای تحت عنوان «فلسفه¬ی اخلاق جدید»، نخستین بار انسکم ، واژه"Consequentialism"را که به معنی نتیجه-گرایی است در اشاره به نظریاتی که به نتایج و پیامدهاي اعمال اشخاص نظر دارند، به کار برد. این نظریه به شکلی که اَنسکم آن را معرفی کرد،کاملاً با نظریه¬ی اخلاقی سودگرایی پیوند خورد؛ به همین دلیل، اکثر اوقات این دو نظریه با هم تلفیق می¬شوند و به‌جای هم به کار می¬روند. اما نباید از نظر دور داشت که سودگرایی،گونه¬اي خاص از نظریات نتیجه-گرایی است و زیرمجموعه آن قرا می¬گیرد (موحدی، 1389: 157).
نتیجه گرایی با این عقیده آغاز می¬شود که ارزش¬هایی وجود دارند که مقدم بر اخلاق هستند؛ حتی اگر هیچ درستی و نادرستی اخلاقی وجود نداشته باشد، همواره بعضی چیزها خوب و بعضی چیزها بد خواهند بود. در این دسته از نظریات، کیفیت یا ارزش اخلاقی اعمال، اشخاص و منش¬ها، وابسته به ارزش غیراخلاقی نسبی آن چیزي است که به وجود می¬آورند و یا به دنبال ایجادش هستند. نتیجه گرایی وصف آن دسته از نظریات اخلاقی است که بنابر آن‌ها، نتایج هر عمل تعیین‌کننده درستی و اعتبار هر حکم اخلاقی درباره آن عمل است. با این حساب، عملی اخلاقاً درست است که نتایج خوب به بار آورد؛ ازاین‌رو در نتیجه گرایی، توجه به نتیجه و پیامد عمل بر خود عمل رجحان دارد و در هر عمل، یک ویژگی مصحح اساسی و نهایی در کار است: ارزش غیراخلاقی نسبی پیامد آن. این گروه ازنظریات، برای تعیین خوب یا بد بودن عملی، نتایج آن فعل را معیار قرار می¬دهند. (فرانکنا،1385: 52 ).


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

چارچوب نظري دیدگاه های اخلاق حرفه ای_1555530028_19483_5739_1456.zip0.13 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت