خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
ادبیات نظری  وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری انحرافات جنسی
ادبیات نظری انحرافات جنسی
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
قیمت : 12,900 تومان

ادبیات نظری تحقیق نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی

ادبیات نظری تحقیق نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی دارای 8 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


فصل دوم:

- مبانی نظری تحقیق

- ادبیات تحقیق

- نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی

- جایگاه نیروی انسانی در ادارات دانشگاه آزاد رفسنجان
*مبانی نظری تحقیق:

امروزه اندشمندان وصاحبنظران حوزه مدیریت بر اهمیت وجایگاه رضایت شغلی کارکنان زیادی داده وآنرا به عنوان یکی از معتبر ترین شاخه های تعالی جویی سازمانی ونیز به عنوان کلید حایتی تحقق اهداف توسعه در ابعاد گروهی وسازمانی بسیار تاکید می ورزند. رویکردهای نوین حاکم بردنیای جدید سازمان ومدیریت شامل(کارمند محوری، رقابت جویی، نتیجه گرایی و...) نیز ضرورت بی همتای توجه مضاعف به رضایت شغلی کارکنان را خاطر نشان می شازد. چنانچه کیفیت جویی مهمترین عامل بقاء، پویایی فتحول وتعالی در حوزه مدیریت دانسته شده است. دراینجا 8 جنبه مدیریت سازمانی ورضایت شغلی کارکنان که درمقاله مارتینز لورنته وهمکارانش بیان شده، پایه واساس تحقیق را تشکیل می دهد. وتمرکز برسه اصل تمرکز وتوسعه سازمان (دانشگاه آزاد رفسنجان) ورضایت شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد. مدیران ارشد سازمان(روسا ومسئولین دانشگاه آزاد رفسنجان) ازتحلیل فلسفه وجودی دانشگاه آزاد دورنما ورسالت آن فرایندهای کلیدی را تعیین می کند. درراستای تحقق رسالت سازمان وپاسخگویی به نیازها وانتظارات کارمندان، همه افراد سازمان یعنی صاحبان فرآیندهای کلیدی با مدیران ارشدسازمان همراه وهمگام می شوند. برآیند دوحرکت از بالا به پایین، وازپایین به بالا موجب دگرگونی وتحول اساسی سازمان خواهدبود. تداوم این حرکت وحمایت آن دوازهم به نهادینه شدن رضایت شغلی خواهدانجامید.(لاملی،ابوالفتح88:1378)

هرسازمانی به کارکنان خود وابسته است وباید نیازهای حال وآینده آنان را درک نماید. ونیازمندیهای مدیران وکارکنان عالی رتبه خود را برآورده نمیاد. علاوه براین سازمانها باید برای عبور از انتظارات ونیازهای کارکنان خود برنامه ریزی وتلاش نمایند. هدف کلیه تلاشهای مدیران در سازمان در جهت بهبود وحفظ کیفیت عملکرد وجلب رضایت کارکنان از کار خویش با کمترین هزینه است.

که این کارمندان به کارمندان درون وبرون سازمانی تقسیم می شوند. و کارکنان در داخل سازمان به عنوان مششتری تعریف شده اند. کارکنان کلید موفقیه طرحهای سازمانی می باشند. اگر چه کارکنان سهم بسیار اندکی در مشکلات مربوط به کیفیت وعملکرد دانشگاه دارند. ولی نقش بسزایی در ارتقای بازدهی وسودآوری توسعه دانشگاه آزاد را دارند. کارمندان سرمایه اصلی سازمان مربوط (دانشگاه آزاد) می باشند. آنها کارها را انجام می دهند. بنابراین مشارکت آنان درتحقق اهداف دانشگاه امری است حیاتی. اگر نزدیکترین افرادبه فرآیندها درتحلیل عملکرد وتصمیم گیری مربوط به ارتقای آن دخالت داشته باشند. ارتقای مستمر کیفیت عملی خواهدشد. بنابراین میتوان ادعا نمود که مهمترین سرمایه سازمانهای مربوط نیروی انسانی شاغل درآنهاست.

*ادبیات تحقیق:

اغلب گفته می شود که «کارمند خوشحال یک کارمند کارا است» ویک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضاء شود. اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می شود. که بیشتر افراد تقریباًنیمی از ساعات بیداری خود رادر محیط کاری می گذرانند. رضایت شغلی به عنوان یکی از موضوعات قدیمی سازمانها از جمله بخش اداری، ادارت دانشگاه بوده است که حتی در نظریات کلاسیکها توجه به آن را به وضوح می بینیم. اگر چه آنان پول ونیازهای سطح پایین را توجه کرده اند. ولی به مرور نظریات شغلی پیشرفت کرده ونظریات فئو کلاسیکها روابط انسانی جایگزین آن شده ،تا به حال که نیازهای سطح بالا(احترام، منزلت ،خویابی) دران مطرح است. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی وعاملی است که باعث افزایش کارایی، سود دهی ونیز احساس رضایت فردی می گردد.(شفیع آبادی ،رضا،120:1379)رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می نمایندوآنرا نوعی سازگاری عاطفی با شغل وشرایط اشتغال می دانند.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ادبیات نظری تحقیق نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی_1546450107_18475_5739_1574.zip0.02 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 11,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت